תקנון כללי

ברוכים הבאים לאתר mysticscenter.co.il (להלן: האתר). אנא קרא בעיון את כל תנאי שימוש הספקים באתר דלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה או לתנאי השימוש הכלליים באתר אנא הימנע מלהשתמש בשירותי האתר. ההסכם כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בהסכם זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. תנאי השימוש המפורטים כאן נתונים לשינויים ע"י מפעיל האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש למשתמש, על כן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת.

 

1. האתר משמש כמתווך בין, ספקים, המספק שירות או מוצר מכל סוג (להלן: הספק) לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם (להלן: הלקוחות).


2. זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של האתר שייכים למפעיל האתר. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק /לשכפל /להפיץ / לפרסם / לעשות בהם כל פעולה את התכנים המוצגים באתר ללא רשות מפורשת בכתב ומראש. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.


3. המידע לגבי הספקים, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, מוצגים כפי שהתקבלו מהספקים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי למעט עריכה לשונית. מפעיל האתר לא בודק ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותן או נכונותן והאחריות לקיום ווידוא אלו מוטלת עליך, משתמש האתר. מובהר בזאת כי המידע המתפרסם באתר על ידי בעלי האתר הינו בגדר עצה בלבד ואינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.


4. מפעיל האתר לא אחראי ואינו צד,להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות לבינך הספק, ולא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים המסופקים. מפעיל האתר לא יהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך הלקוח, לבין הספקים, לא יהיה אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך הלקוח עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף מפרסום באתר.


5. מפעיל האתר מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמש. מפעיל האתר אינו מתחייב בשום פנים על מספר הפניות שיגיעו ללקוחות מאת הספקים או על איכותם. האתר שומר לו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר, המבנה והמראה מפעם לפעם. מפעיל האתר יעשה מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר.


6. הנך מסכים בעצם הרשמתך באתר כי מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ו/או הודעות sms ו/או מכתב ו/או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך להסיר עצמך במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. כמו כן אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל הודעות sms, עלייך לחייג למספר ממנו נשלחות ההודעות ולפעול ע"פ ההנחיות להסרה. טלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731512


7. מפעיל האתר רשאי להביא את פעולת האתר לסיומה בכל עת ללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעיל האתר בדבר כלפי המשתמשים.


8. מקום השיפוט הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.האתר מציע שירות של 5 דקות חינם לשיחת יעוץ בטלפון 050-8087891
מודגש בזאת שרק בטלפון זה השיחה היא ללא עלות עבור הייעוץ. כל טלפון אחר שמפרסם אתר זה הינה בעלות כפי שמופיע בתקנון זה.
הנך מסכים בעצם התקשרותך אל שירות הייעוץ הטלפוני ו/או בהרשמה לאתר, כי מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות smsו/או מכתבים ו/או לפנות אליך בכתב או גם בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, הנחות, חידושים ופעילות באתר או בשירות הייעוץ. במידה ואינך מעוניין שנמשיך לפנות אליך באחת מהצורות שצויינו, יהיה עליך להסיר עצמך באופן עצמאי במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. בנוסף לכך, אם אינך מעוניין לקבל הודעות sms, עליך להתקשר אל מספר הטלפון ממנו נשלחות אלייך ההודעות - ולפעול ע"פ ההנחיות להסרה.  הטלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731513תקנון שימוש עבור שירות הייעוץ הטלפוני ("השירות") -

ייעוץ ישיר בקו הטלפון: 012-4090-672-0037

אנא קרא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות דלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה אנא הימנע מלהשתמש בשירותים אלו.

הצטרפות לשירות הייעוץ שלנו מעידה על אישור תקנון זה והסכמה לתנאיו במלואם, ללא כל הגבלה או הסתייגויות. ההסכם כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בהסכם זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. תנאי השימוש המפורטים כאן נתונים לשינויים ע"י מפעיל השרות בכל עת בלא מתן הודעה מראש למשתמש, על כן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת. תנאי השימוש בשירותים המובאים דלהלן מבהירים את מערכת היחסים בין מפעיל האתר ושירות הייעוץ הטלפוני, נותני השרות, מקבלי השירות ומסדירים אותם.

שירות הייעוץ המופעל על ידי אתר www.mysticscenter.co.il משמש כמתווך בין, ספקים (נותני השירות), המספקים שירות או מוצר מכל סוג (להלן: "נותן השירות") לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם (להלן: "לקוחות").במסגרת שירות הייעוץ (להלן "השירות") מספקת מפעילת השירות לנותני השירות ולקוחות השירות פלטפורמה טלפונית לקיום שיחות ייעוץ אישיות בתחומי הייעוץ, מיסטיקה ורוחניות.

השירות ותכניו מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא ללא קבלת היתר ממפעיל שירות הייעוץ. זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של השירות "המיסטיקנים הכי טובים בישראל" שייכים למפעיל השירות ולבעל האתר. למפעיל השירות והאתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק /לשכפל /להפיץ / לפרסם / או לעשות כל פעולה בתכנים המוצגים באתר ובשירות ללא רשות מפורשת בכתב ומראש. מפעיל השירות והאתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשרות כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.

המידע לגבי הספקים, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים בשירות ובאתר והנאמר בשיחות הטלפוניות במסגרת השירות, מוצגים ו/או נאמרים כפי שהתקבלו מהספקים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי למעט עריכה לשונית. מפעיל האתר והשירות לא בודק ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותן או נכונותן והאחריות לקיום ווידוא טיבם של אלו מוטלת עליך, משתמש האתר ו/או המשתמש בשירות הייעוץ. הייעוץ הטלפוני עם נותני השירות אינו בא להחליף או להשלים יעוץ מרופא ו/או מפסיכולוג ו/או מפסיכיאטר ו/או מיועץ השקעות או פיננסיים וכל העושה שימוש במידע שקיבל עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה. לפיכך, לעושה שימוש במידע ובשירות לא תהיה שום טענה כלפי מפעיל האתר ו/או מפעיל שירות הייעוץ ובפני נותני השירות על תחומיו השונים. מובהר בזאת כי המידע המתפרסם באתר על ידי בעלי האתר ובשירות הטלפוני הינו בגדר עצה בלבד ואינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.

מפעיל האתר המפעיל גם את שירות הייעוץ הטלפוני לא אחראי ואינו צד, להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות לבין הספקים/נותני השרות, ולא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים המסופקים. מפעיל האתר המפעיל גם שירות הייעוץ הטלפוני, לא יהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך הלקוח, לבין הספקים/נותני השרות, לא יהיה אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך הלקוח עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר והניתן לך במסגרת השירות הטלפוני. מפעיל האתר ומפעיל השירות הטלפוני לא יישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף משימוש באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני. לפיכך לא תהיה למשתמש בשירותי הייעוץ הטלפוני כל טענה/דרישה/תביעה כלפי מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני.

מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמש. האתר שומר לו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות, המבנה והמראה מפעם לפעם. מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני יעשה מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של האתר ושל השירות. עם זאת, מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר או השרות. הנני המקבל את שירות הייעוץ הטלפוני, מצהיר כי ידוע לי שבמידה ונותן השרות אינו זמין במערכת, יתכן ואנותב באופן אוטומטי לנותן שרות אחר, בלי הודעה מוקדמת של העברה זו.

הנך מסכים בעצם הרשמתך באתר או בהתקשרות אל שירות הייעוץ הטלפוני, כי מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר או בשירות. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך להסיר עצמך במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל.

מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני רשאי להביא את פעולת האתר ו/או שירות הייעוץ הטלפוני להפסקתו הזמנית או לסיומו בכל עת ללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני בדבר כלפי המשתמשים.

שיחות הטלפון בשירות הייעוץ הטלפוני מוקלטות, בין השאר לצרכים של בקרת איכות ולצורכים של תיעוד השיחות. יחד עם זאת, תוכן השיחה אינו חשוף לקהל הרחב בשום צורה.

דיסקרטיות ואבטחת מידע - בעלי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני ינקטו בכל האמצעים הסבירים לשמור על דיסקרטיות השיחות, אך אינן יכולות להבטיח חדירות בלתי מורשות למערכות התקשורת ושימוש אסור על פי חוק של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני לא יישא בכל אחריות ישירה או עקיפה לכל שימוש או גילוי מידע שנמסר על ידי המשתמש במערכת במישרין או בעקיפין.

מפעיל האתר והשרות הייעוץ הטלפוני שומר לעצמו את הזכות לסרב לתת את השירותים המוצעים באתר ובשרות הייעוץ הטלפוני לכל אדם ללא כל סיבה או הצדקה כלשהיא.

אמצעי ודרכי תשלום – התשלום במסגרת שרות הייעוץ הטלפוני יבוצע באמצעות חשבון הטלפון ו/או חשבון חברת הסלולר ו/או באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות כרטיס חיוב אחר. מפעיל האתר המפעיל את שרות הייעוץ הטלפוני שומר לעצמו את הזכות לגבות ו/או לא לגבות עבור השרות ואת גובה התשלום מכל מי שיבחר,מכל סיבה שהיא ובכל עת. השרות מיועד רק לבני 18 ומעלה והמשתמש בשרות הייעוץ הטלפוני מצהיר שהינו מעל גיל 18 והוא רשאי על פי החוק להשתמש בשרות זה. השירות פתוח לבעלי אפשרות לבצע שיחה לחו"ל או שרכשו כרטיס עם קוד המאפשר שיחה זו. מחיר השרות נקבע על פי דקות ושניות שהיה במערכת, מחיר דקת שהיה במערכת הינו 12.90 ש"ח לדקה, בשיחה בינלאומית. החיוב מתחיל לאחר החיוג ועם השמעת פתיח הכניסה למערכת השרות. מובהר בזאת שהחיוב יבוצע גם במקרה שבזמן השהות במערכת לא התקבל יעוץ מסיבות שונות כגון: לא נבחר עדיין היועץ המתאים,היועץ אינו זמין, מעבר ליועץ אחר, אין יועצים זמינים, הפרעת תקשורת שאינה תלויה במפעיל השרות. השירות ניתן באמצעות שיחה בינלאומית. המשתמש בשירות מצהיר שהקו שהשתמש בו לביצוע השרות הינו ברשותו או קיבל הרשאה לבצע את השירות דרכו, בכל מקרה מפעיל השרות אינו מחויב בשום מיקרה לזכות את קו הטלפון שממנו יצאה שיחת הטלפון לקבלת השרות ועלות השרות במלואו מוטלת על בעל הקו.

חל איסור חמור לעשות שימוש לא חוקי בשרות ובמערכת המחשוב והתקשורת אשר יביא לפגיעה בתכני השרות, טיב השרות, הרשאות או פגיעה בציוד ותשתית התקשורת.

מקבל השרות במסגרת שרות הייעוץ הטלפוני מתחייב כי בשיחות עם נותני השרות, לא יפר את חוקי המדינה בכול הנוגע לזכות קניינות, זכויות יוצרים, לשון הרע, סימני מסחר, חומר הפוגע באדם אחר או בפרטיותו, כול חומר הפוגע ברגשות הציבור לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

אנו מדגישים בזאת כי מפעיל האתר אשר מפעיל גם את שרות הייעוץ הטלפוני וכן מנהליו,עובדיו וכל מי שפועל מכוחו בשמו או מטעמו אינם אחראים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום או הוצאה ישירים או עקיפים שנגרמו או יגרמו למבקש השרות ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בשרות ו/או שימוש במידע ו/או בחלקו שקיבל במסגרת השרות. כמו כן מובהר כי מפעיל האתר ומפעיל שירות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה, ליקוי, שיבוש, טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעיל האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם. מקבל השרות מתחייב לשפות את מפעיל האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם בגין כל נזק,הפסד,אובדן רווח,הוצאה או תשלום ובכלל זה הוצאות משפטיות והוצאות עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה.

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות המופיעות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה כלשהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

מפעיל שירות הייעוץ הטלפוני אינו מתחייב שהשרות לא יופרע, יינתן ללא תקלות או כשלים אחרים וזאת עקב תלותו במערכות תקשורת חיצוניות ובספקים חיצוניים. בכל מיקרה לא יפוצה מקבל השרות עקב הפרעות/תקלות אלו.

המשתמש בשרותי האתר ובשרותי הייעוץ הטלפוני מאשר שהשימוש הינו לשימושו האישי בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש מסחרי או עסקי.

מקום השיפוט הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר ו/או בשרות הייעוץ הטלפוני יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

התקשרו עכשיו!
מבצע! קבלו עכשיו בחינם את אוסף הטיפים הגדול של המיסטיקנים הכי טובים בישראל!
שם:
דוא"ל:
072-2735191